Afronding Communicatietraining medewerkers

 Op 8 juli was de laatste van de vier trainingsbijeenkomsten waarbij vooral stevig werd stil gestaan bij onderwerpen als algemene gespreksvaardigheden en feedback.

commtrain-1‘Wie/wat ben ik?’ was vooral een oefening in het stellen van open en gesloten vragen. Vooraf werd uitgelegd wat de verschillen zijn en wanneer dit soort vragen het meest effectief is. Dit keer was ook Jan ten Dam, bestuursvoorzitter WAL aanwezig en ook hij moest er aan geloven.
Daarna uitleg over feedback, wat kun je er mee en hoe ga je daar mee om op de werkvloer?

Soms doe je dingen waar je je niet van bewust van bent en die voor de omgeving hinderlijk kunnen zijn of verstorend in communicatie en samenwerking. Dan is het belangrijk dit op een respectvolle manier aan die andere duidelijk te maken zodat zij/hij daar iets mee kan. Om daar alvast een beetje mee te oefenen moesten alle deelnemers minstens drie complimenten en een ‘advies’ op papier zetten, bestemd voor iedere deelnemer. Al deze briefjes kwamen terecht op ieders persoonlijk ‘postadres’ en zo kon na een half uurtje iedereen zijn eigen post ophalen om te lezen hoe anderen over haar/hem dachten. Gelukkig werden er veel complimenten uitgedeeld maar waren er soms ook verrassende adviezen bij.
In de nabespreking maakten veel deelnemers duidelijk dat het programma wel heel erg snel ging en dat bij een vervolg meer tijd beschikbaar moet komen.
Tenslotte kregen alle deelnemers een certificaat van deelname met daarop vermeld de bijeenkomsten waar aan was deelgenomen. De vrijwilligers die alle modules gevolgd hadden mochten dit certificaat laten ondertekenen door de bestuursvoorzitter, alle overige deelnemers krijgen in de toekomst alle gelegenheid om de gemiste bijeenkomsten in te halen.

commtrain-2Om alles met een extra feestelijk tintje af te sluiten werd er aan alle deelnemers een heerlijke  lunch aangeboden waaraan ook de overige leden van het bestuur zich bij aansloten: Johan Joren, Hannah Dits en Hans Lieskamp.

Samen met Bassim Essediki (stagiair Tandem) kijk ik terug op hele zinvolle bijeenkomsten waarbij deelnemers zichzelf en ook anderen beter leerden kennen wat alleen maar gunstig kan zijn in samenwerking en dienstverlening. Veel dank en waardering voor alle deelnemers en collega’s die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

Tot een volgende keer.

Tekst en foto: Gerard van Bruggen