Bewonersavond in het wijkatelier op 29 november 2018, Thema: Gezondheid

Op donderdag 29 november is er een bewonersavond voor alle inwoners uit Lindenholt.
Die avond gaan we het hebben over gezondheid en dan vooral in relatie tot onderwerpen die de gezondheid kunnen verslechteren.
Denk bijvoorbeeld aan het hebben van geldzorgen, je eenzaam voelen of lichamelijke of geestelijke problemen hebben waardoor je niet het leven kunt leiden dat je zou willen leiden.
Uit de gezondheidsmonitor 2017 van de GGD blijkt dat de gezondheid van bewoners in Lindenholt niet het gemiddelde van Nijmegen haalt.
Zowel bewoners als zorg- en welzijnspartijen willen hier graag verbetering in aanbrengen.
Op de onderwerpen Gezondheid, Eigen regie, Armoede en Eenzaamheid hebben werkers in de wijk werkgroepen opgestart om te bedenken wat er nodig is om hier verbetering in te krijgen.
Maar daar hebben we u bij nodig!
Wij willen met zoveel mogelijk bewoners in kleine groepen in gesprek over uw ideeën, ervaringen en verhalen over deze onderwerpen.
Wij zorgen voor een mooie en interessante avond. Komt u ook?
Wij begroeten u graag op donderdag 29 november.
Locatie: Wijk Atelier Lindenholt
Deuren open vanaf 19:00, start 19:30.
De organisatie is in handen van: Bewonersoverleg Lindenholt i.s.m. Wijkmanagement (gemeente Nijmegen), Gezondheidscentrum, Sociaal Wijkteam, Bindkracht 10 en Gezondheidsmakelaar.
U komt toch ook!

 

PERSBERICHT Rabobank Nijmegen

Wijkatelier Lindenholt ontvangt van het Cooperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen € 1.600.

Voor alle activiteiten op gebied van groenvoorziening, groente- en pluktuin heeft Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen € 1.600 gedoneerd aan de stichting Wijkatelier Lindenholt.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over deze donatie, neem contact op met Jan ten Dam
Voorzitter Stichting Wijkatelier Lindenholt, hjmtendam@gmail.com / 06-20442040

PERSBERICHT Oranje fonds

Wijkatelier Lindenholt ontvangt van het Oranje fonds  € 20.000.

Dit bedrag wordt verleend voor aanschaf apparatuur, inventaris en aankleding gebouw.

Het Wijkatelier is een ontmoetingsplek in Lindenholt waar alle bewoners zich altijd welkom weten en zich gerespecteerd voelen. Het Wijkatelier maakt verbindingen tussen bewoners mogelijk.

Een laagdrempelige wijkvoorziening, waar je te allen tijde kunt binnenstappen voor een kopje koffie en een praatje, waar je ook altijd een luisterend oor treft en advies kunt halen.
Het gaat om ontmoeten, warmte, kleur, knusheid, empathie, samenzijn en gezelligheid.
Het gaat om burgerkracht; wijkbewoners voeren in de vorm van de Stichting Wijkatelier Lindenholt zelf de regie en stimuleren en ondersteunen bezoekers/wijkbewoners, samen met de deelnemende zorg- en welzijnprofessionals, bij nieuwe activiteiten en initiatieven.

Het Wijkatelier Lindenholt voorkomt sociaal isolement en bevordert maatschappelijke participatie en burgerkracht.
Het Wijkatelier Lindenholt bestaat dan ook uit een algemeen open deel en een beschut deel. Vanuit het beschutte deel worden de maatschappelijk kwetsbare wijkbewoners uitgenodigd, gestimuleerd en ondersteund om deel te nemen aan de activiteiten in het algemene deel. Hiervoor ontwikkelen de zorgpartijen en de Stichting Wijkatelier Lindenholt gezamenlijk alternatieve vormen van ondersteuning (experimenten), niet aanbod, maar vraag gestuurd.

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerine Vilchez, Adviseur Publiciteit via: nerine.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.
Voor informatie over het Wijkatelier Lindenholt:
Jan ten Dam, voorzitter van de stichting Wijkatelier Lindenholt, hjmtendam@gmail.com of 06 20 44 2040.

Filmbuddies op dinsdag 9 oktober 2018

 

KINDEREN UIT DE LINDENHOLT VERFILMEN ELKAARS LEVEN

Half maart startte in de Lindenholt een bijzonder filmproject, de Lindenholt Filmbuddies. Floyd, Yoli, Jolyn en Ilana van basisschool de Lindenhoeve werden gekoppeld aan Alan uit Syrië, Maryam uit Iran, Edgar uit Armenië en Beatriz uit Brazilië. Alle vier leerlingen van basisschool de Bloemberg in de Lindenholt. Hier leren ze in schakelklassen Nederlands spreken.

In koppels van twee zijn de filmbuddies de afgelopen maanden op zoek gegaan naar verhalen over elkaars leven. Deze verhalen hebben ze vastgelegd in verschillende korte films. Op deze manier leerden de kinderen elkaar en elkaars achtergronden beter kennen en waarderen.

Dinsdag 9 oktober gaan de films van de Lindenholt Filmbuddies in première. Iedereen is welkom om te komen genieten van de zelf gemaakte films en een zakje verse popcorn. Het Lindenholt Filmbuddies festival begint om 13:00 uur en vindt plaats in Wijkatelier Lindenholt (Zellersacker 10-03, 6546 HA Nijmegen). Toegang is gratis.

Lindenholt Filmbuddies is een project van stichting Beeldenwereld in samenwerking met basisscholen de Bloemberg en de Lindenhoeve en Tandem Welzijn. Stichting Beeldenwereld maakt samen met (vaak kwetsbare) mensen videoproducties over hun eigen leven en alles wat zich daarin afspeelt. Op deze manier dragen zij bij aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van onze doelgroep.

Het project Lindenholt Filmbuddies is te volgen op Facebook (www.facebook.com/wijkreporters) en Instagram (@Wijkreporters)