Huisregels

image002

Huisregels Wijkatelier Lindenholt

Welkom

Wijkatelier Lindenholt heet u van harte welkom.

We vinden het belangrijk dat alles tijdens uw bezoek zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor u, voor onze andere gasten en gebruikers  en voor onszelf.

Daarom hebben wij een aantal regels en uitgangspunten opgesteld die wij hanteren en graag met u delen. Heeft u suggesties of opmerkingen dan horen wij die graag van u.

Algemeen:

 • In dit gebouw gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen. In het Wijkatelier is iedereen gelijk en gaan we vriendelijk met elkaar om.
 • Iedereen dient alle op dit moment geldende voorschriften betreffende de veiligheid en openbare orde na te leven.
 • De bezoeker/gebruiker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de medewerkers.
 • Hulphonden zijn toegestaan.
 • Het Wijkatelier heeft geen kinderopvang. Kinderen zijn welkom onder begeleiding van volwassenen. Spelen in de speelhoek onder eigen toezicht en opruimen na het spelen.
 • Gordijnen en apparatuur wordt op verzoek bediend door de gastmensen.

Gedrag:

Onderstaande vormen van gedrag worden niet getolereerd:

 • Bedreigend, agressief of aanstootgevend gedrag.
 • Discriminerend, racistisch en/of fascistisch gedrag of uitingen ten aanzien van cultuur, ras of sexuele geaardheid.
 • Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van ( sexueel ) geweld.
 • Meld ongeregeldheden bij de gastmensen.

Reserveren van een ruimte:

 • U kunt een ruimte reserveren op onze site:

www.wijkatelierlindenholt.nl , de aanvraag volledig invullen aub.

Gebouw/terrein:

 • Roken is niet toegestaan.
 • Er wordt geen alcohol verkocht/geschonken.
 • De ruimte achter de bar is alleen toegankelijk voor de dienstdoende gastmensen.
 • U kunt de opstelling van het meubilair veranderen in overleg met de gastmensen. Na afloop terugbrengen in originele staat.
 • De activiteitenbegeleider is verantwoordelijk voor zijn of haar deelnemers.
 • Het is niet toegestaan om uzelf te begeven in andere ruimtes dan gehuurd.
 • Zet geen stoelen, tafels en andere zaken voor deuren en nooduitgangen.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs.
 • Handel en het gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
 • Het handelen in goederen is niet toegestaan.
 • Het dragen van een wapen en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.
 • U dient uw voertuig zodanig op de daarvoor aangewezen plaatsen te parkeren dat derden hier geen overlast van ondervinden.
 • Laat het gebouw en terrein achter zoals u het aangetroffen heeft.
 • Neem geen inventaris, glazen en flessen en dergelijke mee naar buiten.
 • Ook in de directe omgeving van het gebouw gaan we er van uit dat u zich correct gedraagt, zonder samenscholing en luidruchtig gedrag.

Eigendommen:

 • Ga met respect met elkaars eigendommen om.
 • De eigendommen van het gebouw/organisatie blijven binnen de locatie, bij schade aan of vernieling van onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld voor de reparatie- of vernieuwingskosten.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal van eigendommen van bezoekers en/of beschadiging hiervan door derden.

Beheer, EHBO en calamiteiten:

 • De EHBO-trommel is bij de bar aanwezig. De BHV-ers van het gebouw verlenen u, indien nodig, de eerste hulp.
 • Bij calamiteiten volgt u de instructies op van de BHV-ers van het gebouw.
 • Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk de dichtstbijzijnde medewerker.

Het niet houden aan de huisregels kan leiden tot:

 • Het stopzetten van de dienstverlening.
 • Het niet meer kunnen gebruiken van de ruimtes.
 • Een tijdelijke ontzegging van de toegang van het gebouw.
 • Een lokaalverbod, hierbij wordt altijd de politie op de hoogte gesteld.
 • Een eventuele boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenwet wordt ivm het overtreden van het rookverbod op de overtreder verhaald.