Impressie bijeenkomst 40 jaar Lindenholt, 25 januari 2018

Bewoners Overleg Lindenholt (BOL) organiseerde op 25 januari een bijeenkomst in het teken 40 jaar Lindenholt.

Een kleine impressie.

Vroeger stond ik er nauwelijks bij stil dat vóórdat de wijk Lindenholt er was, hier al heel veel geschiedenis lag. In mijn hoofd was het een soort blanco gebied, wat pas echt werd ingevuld en ging leven toen hier de eerste nieuwe huizen en hun bewoners kwamen. Vanavond heb ik geleerd dat niets minder waar is dan dat.
Drukker dan druk is het deze avond. Het officiële gedeelte zou om 20:00 uur beginnen, maar al een uur voor aanvang stromen de bezoekers binnen. Overweldigend groot is de belangstelling. Zelfs zo groot dat er voor minstens honderd geïnteresseerden geen plaats meer is. Voor hen het opbeurende bericht dat er een herkansing komt.

Hoe bijzonder is het dat niet alleen Lindenholt bewoners van het eerste uur aanwezig zijn, maar ook veel tweede- en misschien wel derde generaties?!
De avond wordt, als vanouds, geopend door BOL-voorzitter Jan ten Dam. Na zijn welkomstwoord en korte introductie van de sprekers in het nu, begint Vroeger.

Vroeger

Jacqueline Veltmeijer, van de Canon van Dukenburg, start met het landschappelijk verleden. Zij neemt ons mee van de ijstijd, via de verschillende geografische tijdperken, naar de aanleg van het Maaswaalkanaal. In haar meandertocht, attendeert ze ons onderweg op dat wat we nu nog kunnen herkennen in wat ooit was. Zo is de St. Agneskerk aan de St. Agnetenweg een verwijzing naar het St. Agnesklooster dat in 1584 grotendeels werd afgebroken. En dat zelfs in de Romeinse tijd dit gebied al was bewoond gezien de bodemvondsten.

Martin Pothof, van de Stichting Lindenholt maakt geschiedenis, leidt ons via historische gebeurtenissen en foto’s naar het oude dorp Neerbosch. Toen nog strekte zich dat uit tussen Dennenstraat, Teersdijk, Bijsterhuizenstraat en Jonkerstraat. Het rond 1920 gegraven kanaal heeft het dorp als het ware doormidden gekliefd en daarmee uiteindelijk plaats gemaakt voor Lindenholt.
Wim Zegers, met de oude eigenaar, de heer Teunissen van het Zwaantje, doet tussendoor nog het strategische belang van het kanaal uit de doeken. Vervolgens laat Wim foto’s zien van karakteristieke (boeren-)huizen, waarvan een aantal nog steeds overeind staat. Ook toont hij de pijlers van de toenmalige gemeenschap: de KPJ en de Boerinnenbond. Al met al is het een feest der herkenning!!

Bouwkundig ontstaan

Hierna vertelt Jan ten Dam over het bouwkundige ontstaan van de wijk en de ideologische gedachtegang die eraan ten grondslag lag. Gericht zijn op de medemens en Ontmoeten, waren de uitgangspunten. Waarbij een zo natuurlijk en groen mogelijke omgeving werd nagestreefd. Dit maatschappelijke karakter is terug te vinden in de vorm van Lindenholt. Een langgerekte gezamenlijke kern met uitlopers naar de woonwijken. Een zogenoemde bloemkoolwijk.

Hierna volgde de film van Dorus Broekman. Dorus brengt ons met zijn film terug naar de periode 1973 – 1976. Hij heeft de bijzondere gebeurtenissen van toen vastgelegd met zijn camera, vanuit het perspectief van de belangstellende dorpsbewoner. Prachtig om te beelden van toen voorbij te zien komen. Vroeger komt tot leven. Met gepaste weemoed en vooral met veel plezier wordt teruggekeken op een tijd die voorgoed voorbij is.

Voorbij is ook bijna deze avond.

Jan sluit, inmiddels traditiegetrouw, de avond af. Hij dankt alle aanwezigen voor hun medewerking, inbreng en/ of belangstelling en vermeldt dat alle vanavond besproken en getoonde informatie straks terug te lezen en te zien is op de site van Lindenholt Leeft. Daarnaast roept Jan de Lindenholt bewoners op om lid te worden van het Bewoners Overleg Lindenholt, zodat het draagvlak om de wijk te verbeteren breed blijft.

Tot slot:

Pas hoorde ik de zin “met gisteren (vroeger) achterop heb je altijd tegenwind”. Na vanavond weet ik dat je met gisteren achterop misschien wat langzamer gaat, maar dat je daardoor wel de tijd hebt om alles goed in je op te nemen en te weten waar je bent.

Tekst:Anja Steenbergen

Excuus
Voordat de avond begon kregen wij al berichten dat het misschien druk zou worden, maar zoals de opkomst nu was dat hadden wij nooit verwacht. Nadat de zaal helemaal vol zat (170 bewoners) moesten wij helaas de deuren sluiten. Nog meer mensen toegang verschaffen dat was niet verantwoord. Via deze weg willen wij de bewoners die onverrichte zaken weggestuurd werden onze verontschuldiging aanbieden. Om degene die er niet bij aanwezig konden zijn organiseren wij een tweede avond over 40 jaar Lindenholt. In de tweede editie van Lindenholt Leeft kunt u straks lezen wanneer dat gaat gebeuren. Dit komt half april uit, hou dat in de gaten.

Namens Bewoners Overleg Lindenholt,
Jan ten Dam

Artikel overgenomen uit LindenholtLeeft.