Nieuwe kunst-aanwinst in het Wijkatelier

Er is een nieuwe kunst-aanwinst te bewonderen in Wijk Atelier Lindenholt. Het betreft een groot schilderij dat in de keuken van het wijkatelier is opgehangen. Dit schilderij is geschonken door het creatieve team van 3-kracht.
Het team heeft het afgelopen jaar (2017) gebruikt gemaakt van het beschutte deel van het wijkatelier. Aldaar hebben de leden gewerkt en les gekregen van 3-kracht begeleidster Hilly. Zij hebben geleerd over perspectief, compositie, kleurenleer en de gulden snede.
Als bedankje naar het wijkatelier toe, werd besloten om als groep een schilderij te maken en te doneren. De oplettende toeschouwer zal zien dat elk kwadrant van het schilderij een eigen stijl heeft. De vier kwadranten zijn ‘verbonden’ door losse elementen en de achtergrond van het schilderij.
Omdat het schilderij in de keuken kwam te hangen werd als gemeenschappelijk thema gekozen voor “eten en drinken”.
Zoals dat wel eens gebeurt in de kunst was het af en toe nodig om stukken te herzien en opnieuw te maken. Maar uiteindelijk was iedereen tevreden over het eindresultaat.

Artikel overgenomen uit LindenholtLeeft.