PERSBERICHT Oranje fonds

Wijkatelier Lindenholt ontvangt van het Oranje fonds  € 20.000.

Dit bedrag wordt verleend voor aanschaf apparatuur, inventaris en aankleding gebouw.

Het Wijkatelier is een ontmoetingsplek in Lindenholt waar alle bewoners zich altijd welkom weten en zich gerespecteerd voelen. Het Wijkatelier maakt verbindingen tussen bewoners mogelijk.

Een laagdrempelige wijkvoorziening, waar je te allen tijde kunt binnenstappen voor een kopje koffie en een praatje, waar je ook altijd een luisterend oor treft en advies kunt halen.
Het gaat om ontmoeten, warmte, kleur, knusheid, empathie, samenzijn en gezelligheid.
Het gaat om burgerkracht; wijkbewoners voeren in de vorm van de Stichting Wijkatelier Lindenholt zelf de regie en stimuleren en ondersteunen bezoekers/wijkbewoners, samen met de deelnemende zorg- en welzijnprofessionals, bij nieuwe activiteiten en initiatieven.

Het Wijkatelier Lindenholt voorkomt sociaal isolement en bevordert maatschappelijke participatie en burgerkracht.
Het Wijkatelier Lindenholt bestaat dan ook uit een algemeen open deel en een beschut deel. Vanuit het beschutte deel worden de maatschappelijk kwetsbare wijkbewoners uitgenodigd, gestimuleerd en ondersteund om deel te nemen aan de activiteiten in het algemene deel. Hiervoor ontwikkelen de zorgpartijen en de Stichting Wijkatelier Lindenholt gezamenlijk alternatieve vormen van ondersteuning (experimenten), niet aanbod, maar vraag gestuurd.

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerine Vilchez, Adviseur Publiciteit via: nerine.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348.
Voor informatie over het Wijkatelier Lindenholt:
Jan ten Dam, voorzitter van de stichting Wijkatelier Lindenholt, hjmtendam@gmail.com of 06 20 44 2040.