Samen Wijs uit Borderline in het Wijkatelier

Willy Arts, sociaal werker van de welzijnsorganisatie Tandem (ook werkzaam in het Wijk Atelier) stuurde ons het volgende verslag:

borderlIn het Wijkatelier Lindenholt hebben we gistermiddag (17 juni) drie hele speciale gasten van Samen Wijs uit Borderline mogen verwelkomen. Twee dappere ervaringsdeskundigen kwamen vertellen over hun ervaringen met Borderline. De medewerkers van het Wijkatelier kregen hierdoor een unieke inkijk in de belevingswereld van deze mensen. We hebben een heel leerzaam en inspirerend gesprek gehad en willen de mensen van Samen Wijs uit Borderline ontzettend bedanken voor hun inzet.

Samen Wijs uit Borderline is een werkgroep van mensen met boderline die hun ervaringsdeskundigheid inzet voor betere hulpverlening aan mensen met borderline. Voor meer informatie over deze werkgroep kunt u de website bezoeken: http://www.samenwijsuitborderline.nl/.