Sfeerverslag van het derde Bewonersoverleg.

Sfeerverslag van het derde Bewonersoverleg in Lindenholt, 15 oktober 2015

Altijd gedacht dat Lindenholt een ietwat stoffig wormvormig aanhangsel van Nijmegen was. Altijd de brug over om wat te beleven, want hier gebeurde het BOL1niet. Dacht ik. Hoewel iets in mij wel anders wist (ik lees tenslotte Lindenholt Leeft), heb  ik er nooit bij stilgestaan hoeveel beweging er is in deze wijk. Totdat ik op 15 oktober naar het Wijkatelier ging. Op die donderdag was daar een thema-avond over Activiteiten en Ontmoeten in Lindenholt.  De bijeenkomst was georganiseerd door het Bewonersoverleg  Lindenholt (BOL).

Nooit was ik er nog geweest, in dat ruime en kleurig-sfeervol aangeklede Wijkatelier. Een opgewekt geroezemoes wees de weg naar waar ik wezen moest. Het was gezellig druk.  De Lindenholter (of is het Lindenholder??)  in al zijn verschijningsvormen was aanwezig: jong en oud, echt Nimweegs en echt niet, hip en traditioneel, grijs en groen, etc.

Misschien  heel  verschillend, maar een ding hebben ze duidelijk gemeen.  Ze hebben hart voor hun wijk en willen er samen voor gaan om het een “kloppende” en fijne woonomgeving  te laten zijn.  Samen is niet alleen samen met buurtgenoten, maar ook met wijkgenoten én met professionals. Die gezamenlijkheid liet zich deze avond goed zien.

Deze  avond zag er als volgt uit:

In totaal verzorgden zes verschillende organisaties een korte presentatie, een zogenoemde pitch.  BOL-voorzitter Jan ten Dam opende de avond,  gaf de sprekers het woord en hield ze aan hun tijd. Opvallende gemeenschappelijke deler was de verander(en)de rol  van professional en bewoner. Niet ómgedraaid, maar wel minstens een kwartslag gekanteld.  De rol van professional is veel meer een ondersteunende geworden in plaats van een overnemende. Die van de burger is veel meer die van de koploper in plaats van de volger,  van initiatiefnemer in plaats van afwachter.

Een kleine greep uit de pitches:

Stip, door Hein van Teeffelen en Erica. Stip is een steunpunt in de wijk, zetelend in het wijkatelier, waar een aantal organisaties (o.a. SWON en gemeente) in participeert en waaraan veel vrijwilligers verbonden zijn. Hun werk ligt op het gebied van het geven van  Informatie en Advies en op dat van het creëren van de voorwaarden voor Ontmoeten,  doen van Activiteiten en Verbinden. Aansluiten bij en ondersteunen van initiatieven in de wijk, staat hoog in het Stip-vaandel.
Hein noemt een paar voorbeelden van hun werkzaamheden:  beantwoorden van een allerlei vragen (woningaanpassing, moeilijk te begrijpen post, etc.), Vraag & Aanbod (hulp voor en door bewoners), de tuingroep en het rijke ontbijt voor slechts € 1,00 elke dinsdagochtend.

Vincentius, door Linda van Aken. Vincentius is van oudsher een vrijwilligersorganisatie, werkend  vanuit het solidariteitsprincipe. In hun begintijd waren zij vooral bezig met  armoedebestrijding en eenzaamheid, toegesneden op personen. Langzamerhand zijn zij van die individueel gerichte hulp overgegaan naar meer projectmatig werken. Je hebt elkaar nodig, is een gevleugelde Vincentius-zin.
Ook Linda geeft een aantal voorbeelden van hun projecten: kringloopwinkeltje Heart for Lindenholt (HFL), Eat & Meet elke eerste vrijdag van de maand, Ladies night voor vrouwen aangesloten bij de voedselbank, rugzakjesproject (een leuk gevuld rugzakje voor kinderen die niet op vakantie konden) en nog veel meer.

Talis, door Norma Goossens. Talis is een van de grotere woningbouwcorporaties en zij stimuleren bewonersinitiatieven van harte. Zelf initiëren van bewonersactiviteiten  doet Talis alleen nog rondom projecten van Groot Onderhoud. Ook voor Talis is ontmoeten en verbinden belangrijk.  Zij dragen dat idee praktisch uit door de ruimte, die ze aan de Voorstenkamp 19-19 delen met Portaal en met HFL, beschikbaar te stellen voor bewonersinitiatieven. Met elkaar zorg je voor een prettige woonomgeving, is wat Talis onderschrijft.
Norma noemt als voorbeeld het project Opgerommeld. Een project in samenwerking met de bewonersgroep Voorstenkamp, de politie, Tandem en woningbouwverenigingen Talis, Portaal en Standvast met als doel het Schoon, Heel en Veilig maken en houden van de buurt.
Daarnaast noemt zij het actieve contact met de bewonersgroepen van de Voorstenkamp en de Wellenkamp.

Buurt-whatsapp, door Sabine Jansen.  De Buurt-whatsapp is een app die door bewoners zelf wordt opgezet. Het is een laagdrempelige manier om als bewoner een bijdrage te leveren aan de veiligheid van je wijk. De lijn met de wijkagent is kort. Hoewel de politie niet meedoet in de app, ondersteunen ze het gebruik ervan  wel. Om het geheel werkbaar te houden, is het voorstel om niet heel Lindenholt in een app onder te brengen, maar te starten met de kampwijken. Vele ogen en oren maken de wijk veiliger, is het motto.
Sabina noemt dat er op de avond zelf al voorbeelden gegeven worden van initiatieven op kleinere schaal; een aantal buren met elkaar.
Voorts nodigt zij geïnteresseerden nadrukkelijk en van harte uit om op 27 oktober naar de informatie-avond te komen in de Kampenaar.

Kinderboerderij Lindenholt, door Tamara Pigot en Stanske Kessels. De kinderboerderij is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Pluryn, de Driestroom en Breed.  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er een “natuurlijke” werkomgeving. Natuur, Groen en Water zijn de trefwoorden.  Voor veel mensen uit de wijk, zowel kinderen als volwassenen, is de kinderboerderij een plek waar je makkelijk samenkomt.  De samenwerking met bewoners is ook hier heel belangrijk. De kinderboerderij is bij uitstek een ontmoetingsplaats, is hun lijfspreuk.                                    
Tamara en Stanske illustreren hun werk met de volgende voorbeelden : het educatieve programma, de gratis activiteit die er elke woensdagmiddag is, de pensionfunctie/ vakantie-opvang, de mogelijkheid  voor kinderfeestjes en de moestuin samen met het Mondialcollege. 
Leuk verbindingsdetail is dat de oogst weer gebruikt wordt voor Soepie-doen en andere eetbijeenkomsten. Daarnaast  is er vaak de gelegenheid om te helpen met schoonmaken, verzorgen en voeren.
Om nog beter zicht te krijgen op waar in en vanuit de wijk behoefte aan is, vragen zij om een enquêteformulier in te vullen.

De Bar-brothers, door Guerrin en Darwin Witman, Fawad Faghiri, Daniël Geijsberts en Serena Stekhuizen.  De Bar-brothers is een groep zeer goed getrainde jongens, die vanuit Tandem Nijmegen opereert. Zij hebben met hulp van jongerencentrum de Sprok en de gemeente Nijmegen een Calesthenics-park opgericht  aan de Weteringweg, waar zij op  drie avonden per week calesthenicstrainingen (= trainen met het eigen lichaamsgewicht) geven. Altijd in de buitenlucht! Een van hun doelen is om jongeren te motiveren en stimuleren een gezonde levensstijl te creëren. Iedereen, zowel jong als oud en ervaren of niet, kan deelnemen aan de trainingen. Sinds kort is er ook een Bar-Sisters groep.

Sporten houdt je van de straat en daarmee uit de problemen, is een van hun uitgangspunten.

Als voorbeeld van de gezonde werking van sporten, vertellen twee broers hoe de oudste de jongste heeft gestimuleerd om uit zijn passieve wereldje, met het slechte pad om de hoek, te komen en mee te gaan trainen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de hij nu energiek en actief is en al meer aan een jaar een baan heeft.
Tot slot laten de Bar-Brothers samen een staaltje van hun gespierde kunnen zien.
Iedereen wordt uitgenodigd om te komen kijken naar én om mee te doen aan de training!

Hulde aan de sprekers die, met veel ervaring of met geen enkele, allen hun woordje met zichtbaar enthousiasme doen! Hulde ook aan het publiek, dat vol aandacht luistert.

Vervolgens lopen pauze en nadere uitwisseling met de pitchers in elkaar over. Als snel zoekt men elkaar op en worden er stevige dwarsverbanden gesmeed.  Dit resulteert o.a. in een samenwerking tussen kinderboerderij en een woongroep, en in het nieuw leven inblazen van het WijkActiviteitenCommisie (WAC) Horstacker. Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om een aantal oproepjes te plaatsen:

  • Wie heeft er een opslagruimte van behoorlijke afmetingen waar spullen voor de grotere wijkevenementen, zoals Sint en Bouwdorp, opgeslagen kunnen worden?
  • Heb je nog wel kooien of kooitjes maar geen dieren meer om erin te doen? Je kunt de kooien inleveren bij de kinderboerderij; zij zorgen dan voor een goede bestemming.

Samenvattende tips:

  • Heb je een idee, vraag of helpende hand: aarzel niet, schroom niet, zoek elkaar op, deel en doe!
  • Ga actief op zoek naar mensen en manieren om je plannen, hoe groots of hoe klein dan ook, uit te voeren;
  • Maak gebruik van de kennis en de ervaring die buurt- en wijkgenoten én professionals/ organisaties hebben;
  • Maak gebruik van de accommodaties: het wijkatelier én de locatie Voorstenkamp.

Tot slot het afsluitende woord van Jan en Hein, waarbij de woorden energie & samen een topduo vormen.  Voorts de uitnodiging voor de laatste BOL-avond op donderdag 17 december,  die in het teken zal staan van medezeggenschap.

Uiteindelijk is de wijk in beweging een mooi uitvloeisel van een tijd die in beweging is. Een tijd waarbij het accent steeds meer komt te liggen op eigen initiatief en eigen kracht. Een tijd die ondertussen ook geleerd heeft dat je er alleen niet komt en dat je samen sterker staat. Een tijd kortom, waarin de VERBINDING centraal staat. Deze avond heeft me geleerd dat dat in mijn wijk geen loze term is. Veel initiatieven zijn er, veel energie is er en er wordt veel samen gedaan.

Weinig stoffigheid zag ik. En misschien zijn we een aanhangsel van Nijmegen, maar wel een met een eigen, fris kloppend hart.

Tekst:  in samenwerking met het BOL-bestuur; Anja van der Lee- Steenbergen

Foto’s: Henk van der Heijden