WAL Sessie

Vier keer per jaar worden alle medewerkers, vrijwilligers en betrokken bewoners van het Wijkatelier uitgenodigd voor een informele bijeenkomst: De Wal-sessie.


wal-9De bedoeling is om alle nieuwe mensen de gelegenheid te geven om kennis te maken met alle overige ‘bewoners’ van het Wijkatelier Lindenholt. Voor alle vertrouwde gezichten is het een goed moment om gewoon even bij te praten met iedereen om zo betrokken te zijn en te blijven met ieders activiteit en de voortgang in het algemeen.
Deze tweede bijeenkomst kreeg een bijzonder tintje vanwege de barbecue die geheel is verzorgd door de vrijwilligers van de WAL. Het weer zat helemaal mee en kon er ook buiten lekker worden bijgekletst. Heerlijke spiesjes, hamburgers en veel zelfgemaakte salades maakten deze maaltijd uitzonderlijk en ook aan de vegetariërs was gedacht, die kwamen niets tekort. Alle lof voor het vele werk vooraf en ook tijdens de barbecue door alle vrijwilligers.

Toespraak

Gemeente raadsleden op bezoek in De Kampenaar(2)Gebruikelijk is dat door de bestuursvoorzitter Jan ten Dam vooraf een overzicht wordt gegeven van alle belangrijke ontwikkelingen die op korte en ook langere termijn te verwachten zijn met betrekking tot de WAL.
Zijn toespraak stond dit keer vrijwel geheel in het teken van de wat langere termijn: het ‘Kloppend Hart van Lindenholt’. Een masterplan dat in de nabije toekomst moet voorzien in levensloop bestendige voorzieningen en zorgwoningen in dit stadsdeel. Hij was duidelijk in zijn betoog dat de gemeente Nijmegen het lang heeft laat afweten als het gaat om woon-zorg beleid voor senioren en een visie op de levensloop bestendigheid van Lindenholt. Er zal door de gemeente meer daadkracht moeten worden getoond gezien de achterstand op dit gebied in vergelijking met alle overige stadsdelen.
Na 12 jaar zeuren en zaniken en wachten op gemeentelijk initiatief zijn de bewoners van Lindenholt nu aan zet. Het voorstel is om de plannen voor levensloop bestendige voorzieningen en zorgwoningen te laten samenvallen met een geheel nieuw Wijkatelier Lindenholt, gesitueerd in het gebied winkelcentrum/gezondheidscentrum Horstacker. Met behulp van een situatieschets van Lindenholt liet hij zien hoe deze plannen in de Hortsacker gerealiseerd dienen te worden. Er wordt dan uitgegaan van een aantal bestaande voorzieningen in het hart van Lindenholt die daar zijn geconcentreerd als gezondheidscentrum, apotheek, winkels, dagverblijf en appartementen. Er is sprake van een sporthal zonder duidelijke bestemming, scholen die in de toekomst mogelijk leeg komen en wat bossages die ook een andere bestemming kunnen krijgen.
Voorgesteld wordt dat in dit Kloppend Hart van Lindenholt de zorg- en  welzijnsfuncties worden geconcentreerd door verbouw, afbraak, nieuwbouw en wijzigen van bestemming. Als aansprekend voorbeeld geldt hierbij het multifunctionele wijkcentrum de Meihorst in Dukenburg en het OBG Nijmegen/Bottendaal en de Kasteeltuin in Groesbeek.
Het samenbrengen van zorg- en welzijnsfuncties zoals de WAL, in één centrum gecombineerd met een scala van senioren- beschut- beschermd- en kleinschalig wonen er omheen, voorziet in de wens van de bewoners om in Lindenholt te blijven wonen, ook als de zelfstandigheid gedeeltelijk of geheel moet worden opgegeven.

Kloppend hart van Lindenholt

In dit Hart van Lindenholt kunnen worden ondergebracht:
Ontmoetingscentrum (gele arcering) met daarin WAL, STIP , Sociaal Wijkteam, Kinderopvang KION (indien nog nodig), Grand Café, Activiteiten Interacker  enz.
Een directe aansluiting met de sporthal die multifunctioneel wordt.
Ombouwen appartementen (rode arcering). Een (deel) van het bestaande gebouw ombouwen tot appartementen met kleinschalige woonvoorzieningen voor bewoners met dementie en anderen met een verpleeghuisindicatie. Koop en huur, klein en groot oppervlak (bv twee appartementen ombouwen naar een). Een scala van comfort aanbieden rond de appartementen. Onderste laag eventueel voor kleinschalige diensten als kapper, tandarts, cadeauwinkel enz.
Sporthal. (groene arcering) Multifunctioneel, sporten, concerten, theater, bioscoop, oefenruimte voor bandjes en fysiotherapie, ouderengym, werkplekken voor ZZP’ers, werkplekken voor hobby en/of kunstenaars enz.

Hij besluit zijn toespraak met: ‘Als actieve bewoners blijven wij opbouwend meedenken; echter we verwachten en krijgen nu een actieve participerende opstelling vanuit de gemeente, om samen met alle betrokken partijen die nodig zijn, om daadwerkelijk tot uitvoering van een plan van aanpak te komen.
We zijn als BOL (Bestuur Stichting Bewonersoverleg Lindenholt) met de Gemeente Nijmegen in gesprek om verder invulling te geven aan dit voorstel.’ Zowel de gemeente, een zorginstelling en de wooncorporaties hebben erkend dat er op korte termijn dringend behoefte is aan huisvesting in Lindenholt voor bewoners met verpleeghuisindicatie. Wij als bewoners hebben vanuit de gemeente volledige medezeggenschap hierover gekregen. Er wordt dit jaar nog een quick scan gedaan door de gemeente of deze locatie voldoet aan de normen.

Tekst: Jan ten Dam / Gerard van Bruggen

Foto’s: Gerard van Bruggen

Wilt u nadere informatie, mee willen denken of uw mening willen geven over de realisatie van ons “Kloppend Hart in Lindenholt” stuur mij dan een mailtje: bewonersoverleglindenholt@gmail.com

Jan ten Dam
Voorzitter stichting Bewonersoverleg Lindenholt (BOL)

wal01-0608 wal02-0608 wal03-0608